Chłodziarze ds. Ubezpieczeń Społecznych w Niepełnosprawności

Illinois Long Term niepełnosprawne prawnika

Przesłuchanie przed sędzią prawną w sprawach administracyjnych (ALJ) można zażądać, jeśli wniosek o upośledzenie opieki społecznej został odrzucony. Sędzia Sądu Administracyjnego przeprowadzi niezależny przegląd Twojego roszczenia o renty z tytułu ubezpieczenia społecznego. Ubieganie się o pomoc adwokata ds. Niepełnosprawności w zakresie zabezpieczenia społecznego może być bardzo pomocne podczas przygotowywania się do przesłuchania w sprawie przeglądu i niepełnosprawności przed sędziam administracji prawniczej.

Firma Ankin Law Offices, LLC z ponad 14-letnim doświadczeniem jako adwokaci dla osób niepełnosprawnych w zakresie zabezpieczenia społecznego posiada umiejętności i wiedzę niezbędną do przygotowania się do przesłuchania z niepełnosprawnością społeczną oraz do aktywnego opowiedzenia się w Twoim imieniu na rozprawie. Jeśli Twoje odszkodowanie z tytułu niepełnosprawności z tytułu ubezpieczenia społecznego zostało odrzucone, skontaktuj się z jednym z naszych długoterminowych prawników w Chicago, aby omówić, w jaki sposób możemy pomóc Twojemu plikowi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i przygotować się na przesłuchanie w sprawie niepełnosprawności w zakresie ubezpieczenia społecznego.

Opinia ALJ dotycząca Twojego roszczenia

W niektórych przypadkach ALJ może odpowiedzieć na pisemny argument złożony przez pełnomocnika ds. Ubezpieczenia społecznego w Twoim imieniu bez przeprowadzenia przesłuchania. W innych sytuacjach ALJ może zażądać przesłuchania w sprawie niepełnosprawności z tytułu ubezpieczenia społecznego, przy którym musi być obecny i ty i twój pełnomocnik ds. Ubezpieczenia społecznego. Ekspert medyczny i / lub zawodowy może również zostać poproszony o obecność podczas rozprawy. Pan i twój pełnomocnik ds. Niepełnosprawności w sprawach zabezpieczenia społecznego będą mieli okazję dowodzić swojej sprawie przed ALJ i dochodzić do przeglądu świadków i ekspertów.

Proces odwoławczy

Jeśli sędzia z prawa administracyjnego odrzuca Twoje roszczenia z tytułu niepełnosprawności z tytułu ubezpieczenia społecznego, możesz poprosić o kolejny przegląd przez Radę Apelacyjną. Jeśli Rada Odwoławcza zaprzeczy Twojemu Prośbie o dokonanie przeglądu, możesz złożyć odwołanie z roszczeniem do systemu federalnego sądu federalnego. Wszystkie decyzje odwołań należy składać w ciągu 60 dni od daty otrzymania powiadomienia. Powiadomienia o decyzjach są przyjmowane w ciągu pięciu dni od daty ogłoszenia.

Jak nasza grupa pracowników adwokackich ds. Zabezpieczenia społecznego może pomóc

Nasze wieloletnie doświadczenie pomagające klientom w realizacji wniosków o zasiłek dla osób niepełnosprawnych w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz reprezentowanie ich podczas rozprawy w sprawach dotyczących niepełnosprawności zapewnia naszemu zespołowi pełnomocników ds. Ubezpieczenia społecznego niepełnosprawność z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do ochrony interesów podczas przesłuchania w sprawie niepełnosprawności w zakresie zabezpieczenia społecznego. Nasi doświadczeni wieloletnie adwokaci ds.

Niepełnosprawności przygotują Cię do pytań, na które zadasz pytanie podczas przesłuchania z niepełnosprawnością społeczną. Przedstawimy Cię podczas rozprawy oraz zbadamy ekspertów medycznych i zawodowych rządu podczas rozprawy.

Skontaktuj się z jednym z prawników z Chicago ds. Ubezpieczenia społecznego w Ankin Law Offices pod numer (800) 442-6546, aby umówić się na bezpłatną konsultację, aby omówić, w jaki sposób możemy Ci pomóc podczas całego procesu składania zabezpieczenia społecznego, w tym przygotowywania się do udziału w sesji i udziału w przesłuchaniu w sprawie zabezpieczenia społecznego.