NASI PRAWNICY TO TWOI NAJLEPSI OBROŃCY

NASI PRAWNICY TO TWOI NAJLEPSI OBROŃCY

Kancelaria Ankin Law Office z siedzibą w Chicago udziela porad prawnych osobom poszkodowanym, które w wyniku wypadku doznały szkody na osobie i mogą ubiegać się o odszkodowanie pracownicze lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Nasi adwokaci w Illinois mają duże doświadczenie, oddają się każdej sprawie z pasją i poświęceniem, a ich staraniom przyświeca przede wszystkim zadowolenie i korzyści osiągnięte dla klientów. Pełnomocnicy, asystenci i pracownicy kancelarii są znani ze swej dbałości o dobro klienta, więc nic dziwnego, że inni prawnicy, byli klienci czy lekarze kierują poszkodowanych w wypadkach do naszej firmy. Zaledwie krótka konsultacja utwierdza klientów w przekonaniu, że Ankin Law Office poprowadzi ich sprawę w fachowy sposób.

Wysoki poziom etyki zawodowej pracowników kancelarii poświadcza ich profesjonalne podejście i zaangażowanie. Na rynku trudno jest znaleźć inne firmy, które oferują wyższy standard usług lub pracują ciężej na rzecz klienta. Nasi adwokaci regularnie występują w sądach stanowych w powiatach: Cook, DuPage, Lake i innych na terenie Illinois. Zawsze znajdą czas na wyjaśnienie zawiłych kwestii prawnych, pomoc w decyzji czy lepiej sprawę oddać do sądu czy zakończyć na drodze ugody oraz objaśnienie etapów postępowania przed sądem, Komisją Odszkodowań Pracowniczych Stanu Illinois lub urzędnikami orzekającymi o przyznaniu inwalidztwa i możliwości korzystania z ubezpieczenia społecznego.
Potrzebujesz Pomocy Prawnej

Wierzymy, że naszym klientom należy się najlepsza opieka medyczna. Nie ma odszkodowania, które byłoby odpowiednim zadośćuczynieniem za leczenie miernej jakości. Kancelaria poleca więc kliniki, lekarzy i specjalistów najwyższej klasy. Ponadto osobom , które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy kancelaria pomaga opracować plan przeszkolenia zawodowego, pozwalający na podjęcie innej pracy. Rzetelność na etapie przygotowawczym w połączeniu z agresywnym dochodzeniem roszczenia skutkują korzystnymi ofertami ugodowymi, które często otrzymują osoby reprezentowane przez naszą spółkę. Firmy ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę, że zawsze jesteśmy doskonale przygotowani do procesu, a wszelkie kwestie i okoliczności zostały starannie sprawdzone, przeanalizowane i rozważone.

Baz znaczenia jest, czy dana szkoda nastąpiła w wyniku wypadku drogowego w DuPage(szkoda na osobie podlegająca prawu stanu Illinois), wypadku w miejscu pracy w Waukegan ( roszczenie o odszkodowanie pracownicze podlegające prawu Illinois), błędu lekarza, pielęgniarki lub innego pracownika służby zdrowia w powiecie Cook (proces o błąd w sztuce lekarskiej podlegający prawu Illinois) czy gdzieś indziej, a uszczerbek na zdrowiu spowodował tymczasowe lub długotrwałe kalectwo (świadczenie inwalidzkie z ubezpieczenia społecznego, podlegające prawu Illinois), klienci mogą zawsze liczyć na naszą kancelarię, oferującą wysoki poziom usług i znakomite rezultaty.

Jak może pomagamy?


Telefon do naszej kancelarii na numer (312) 600-0000 da Ci bezpłatną, poufną konsultację. Wynajęcie naszej firmy da Ci reprezentację, za którą wynagrodzenie będzie płatne w przypadku wygrania sprawy: kancelaria otrzyma część kwoty z uzyskanego odszkodowania, bez wydatków z Twojej kieszeni.  Służymy pomocą osobom w różnej potrzebie: w przypadku odszkodowań za szkody na osobie, wypadkach związanych z ruchem pojazdów, ofiarom wypadków w miejscu pracy, procesach w sprawie śmierci zawinionej, czy też powództwach zbiorowych.

Nasze referencje
My entire family was in a car accident.. Thank God I was the only one injured. Jon at Ankin Law got me 100K which was the most he could have gotten us since the other driver had a 100K policy.. So we received the maximum amount. Ankin Law was great and I HIGHLY recommend them!!!
Nagrody i Członkostwa
  • BBB logo
  • The Chicago Bar Association logo
  • Leading Lawyers logo
  • Illinois Trial Lawyers Association logo
  • Super Lawyers logo
  • Workers' Compensation Lawyers Association logo