Adwokaci z Illinois zajmujący się świadczeniami z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Social Security disability benefits – SSDI) należą się osobom, które z powodu choroby lub uszkodzenia ciała utraciły zdolność do pracy zarobkowej przez okres co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (SSDI) to ubezpieczenie federalne finansowane ze środków pochodzących z podatku od wynagrodzeń. Zostało ono pomyślane jako zabezpieczenie dla pracowników niezdolnych do podjęcia pracy, celem umożliwienia im otrzymywania regularnego dochodu. Uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego może stanowić wyzwanie, dlatego dobrym rozwiązaniem jest zaangażowanie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci w zakresie roszczenia.

Uprawnienia do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

Zarówno świadczenia z tytułu niezdolności do pracy pobierane z ubezpieczenia społecznego jak i odszkodowania pracownicze są programami świadczeń dla pracowników niezdolnych do pracy, ale zasady ich przyznawania są inne. Aby otrzymać świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego, wnioskodawcy muszą spełnić następujące wymogi:

  • Znaczna wysługa lat – Wnioskodawca musi wykazać, że pracował pięć z ostatnich 10 lat oraz opłacał składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Dokumentacja dowodząca długoterminowego upośledzenia – Wnioskodawca musi udowodnić, że jego upośledzenie lub umysłowe utrzymuje się przez przynajmniej 12 następujących po sobie miesięcy. Zwykle wymaga to dokumentacji medycznej.
  • Długotrwałe kalectwo – Prognoza co do okresu utrzymywania się upośledzenia wnioskodawcy musi obejmować co najmniej jeden rok lub zakończyć się śmiercią.
  • Niezdolność do pracy – Upośledzenie wnioskodawcy musi być na tyle ciężkie, że uniemożliwia mu podjęcie pracy.

Osoby pobierające świadczenia SSDI, które mają dzieci pozostające na ich utrzymaniu, mogą również złożyć wniosek o świadczenie na dzieci.

Zasiłek uzupełniający z ubezpieczenia społecznego

Dla pracowników w podeszłym wieku, niewidomych lub niepełnosprawnych ubezpieczenie społeczne posiada zapomogę w postaci zasiłku uzupełniającego z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Supplemental Security Income – SSI). Świadczenia te mogą pobierać jedynie osoby, które udowodnią posiadanie potrzeby finansowej. Fakt, czy dana osoba jest w potrzebie określa  się na podstawie wysokości jej dochodu i posiadanego majątku. Świadczenie to różni się od SSDI, w którym nie trzeba udowodnić potrzeby finansowej. Niektórzy pracownicy niezdolni do pracy mogą kwalifikować się do otrzymywania SSDI oraz SSI. Jeżeli jesteś osobą niezdolną do pracy i planujesz złożyć wniosek o świadczenia z Ubezpieczenia Społecznego lub Twoje aktualne roszczenie zostało oddalone, skontaktuj się z Ankin Law Office. Nasza działalność obejmuje całe Illinois, w tym powiaty Cook, DuPage, Lake, Will, McHenry, LaSalle, Kankakee, McLean oraz Peoria. Nasi prawnicy pomogą Ci się odnaleźć w tym skomplikowanym systemie i zaprezentują Twoją sprawę w możliwie najlepszym świetle.