Zrzeczenie się


Informacje uzyskane w tej witrynie nie są ani nie powinny być poradami prawnymi. Powinieneś skonsultować się z adwokatem w celu uzyskania porady w sprawie indywidualnej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu z nami i powitania telefonów, listów i poczty elektronicznej. Kontakt z nami nie tworzy relacji prawnik-klient. Prosimy nie przesyłać żadnych poufnych informacji do czasu ustalenia relacji adwokat-klient.