Błędy w sztuce lekarskiej w Illinois i adwokaci zajmujący się szkodami na osobie

O błędzie w sztuce lekarskiej mówimy kiedy,  z powodu zaniedbania, lekarz lub inny pracownik służby zdrowia powoduje uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Zarówno personel jak i placówki medyczne powinny świadczyć swoje usługi według określonych norm. Jeśli wymogi norm nie są zachowane i w związku z tym dochodzi do spowodowania urazu lub obrażeń u pacjenta, to ma on podstawę do wytoczenia sprawy o błąd w sztuce lekarskiej. Postępowania te przeważnie dotyczą szkody na osobie albo zawinionej śmierci. Bywa, że są one wielkim wyzwaniem, a ich udowodnienie pochłania znaczne koszty, stąd ważne jest aby mieć po swojej stronie kancelarię adwokacką z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i środkami niezbędnymi do reprezentowania osób pokrzywdzonych. Ankin Law Office właśnie to zapewnia swoim klientom.

Rodzaje spraw o błąd w sztuce lekarskiej

Rodzaje roszczeń z racji zaniedbania lekarza lub szpitala sa bardzo różne. Najczęściej pojawiaja się:

 • Urazy porodowe
 • Błąd w sztuce lekarskiej na pogotowiu
 • Błąd w sztuce lekarskiej podczas operacji ominięcia żołądkowo-jelitowego
 • Błąd w sztuce lekarskiej podczas operacji plastycznej
 • Błąd w sztuce lekarskiej szpitala
 • Błędy chirurgiczne
 • Błędy diagnostyczne
 • Błędy anestezjologiczne
 • Błędne podanie leku
 • Interakcje leków
 • Reakcje niepożądane
 • Leczenie bez upoważnienia
 • Opieka poniżej wymagań normy
 • Naruszenie tajemnicy lekarskiej

Procesy sądowe o błąd w sztuce lekarskiej

Medycyna nie zawsze jest nam w stanie zagwarantować powrót do stanu sprzed urazu. Zdarzają się przypadki, kiedy zalecone leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wynik leczenia, który odbiega od naszych oczekiwań nie stanowi jedynej podstawy do procesu o błąd w sztuce lekarskiej. Strona skarżąca musi jeszcze udowodnić, że dopuszczono się zaniedbania lub celowego działania na szkodę pacjenta.

Rozmowa z prawnikiem posiadającym wiedzę w zakresie błędów w sztuce lekarskiej pomoże Ci ocenić, czy Twoja sprawa kwalifikuje się na proces i w jaki sposób najlepiej prowadzić tego typu postępowanie. Jeżeli sądzisz, że sam lub bliska Ci osoba jest ofiarą błędu w sztuce lekarskiej, skontaktuj się z nami po bezpłatną konsultację i omówienie Twojej sprawy. Nasi prawnicy przeanalizują okoliczności sprawy i odpowiedza na pytanie czy należy Ci się odszkodowanie.