Adwokaci stanu Illinois zajmujący się procesami z powództwa zbiorowego

Proces z powództwa zbiorowego to postępowanie, w którym z podobnymi roszczeniami występuje większa grupa osób skarżących, czyli powodów. Postępowania te nazywa się również procesami reprezentatywnymi lub grupowymi. Pozew w tego typu postępowaniu wymienia niewielu powodów z nazwiska, ale reprezentują oni większą grupę osób. Uczestnicy procesów zbiorowych zwykle zrzekają się prawa do indywidualnego dochodzenia roszczeń wobec tego samego podmiotu.

Korzyści płynące z procesów z powództwa zbiorowego

W przypadku osoby poszkodowanej przez podmiot posiadający znaczne środki, samodzielna walka o prawa okazuje się bardzo trudna. Wielkie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na zaangażowanie rzeszy prawników i odraczanie rozwiązania sprawy przez lata. Niewiele osób prywatnych stać na ponoszenie wysokich kosztów takiego procesu. W przypadku procesu z powództwa zbiorowego jest inaczej. Z uwagi na dużą liczbę powodów i możliwość uzyskania wysokich odszkodowań, kancelaria adwokacka może prowadzić postępowanie zbiorowe za wynagrodzenie wypłacane w przypadku wygrania sprawy, bez obarczania kosztami powodów w toku procesu.

Rodzaje procesów z powództwa zbiorowego

Jest wiele rodzajów procesów z powództwa zbiorowego. Pewne sprawy występują rzadziej niż inne, a do najczęstszych należą:

 • Procesy antymonopolowe
 • Procesy w dziedzinie lotnictwa
 • Procesy w zakresie ochrony konsumenta
 • Procesy o dyskryminację w zatrudnieniu
 • Procesy o narażenie na wpływ środowiska i substancji toksycznych
 • Procesy związane z odpowiedzialnością za produkt
 • Procesy o oszustwo w zakresie papierów wartościowych i oszustwo inwestycyjne
 • Procesy o oszustwo ubezpieczeniowe
 • Procesy o wynagrodzenie za pracę i godziny nadliczbowe
 • Procesy związane z publicznym ujawnieniem nielegalnych działań przedsiębiorstwa
 • Procesy o odszkodowania deliktowe

Sprawy w związku ze szkodliwymi środkami farmaceutycznymi, należące do grupy postępowań wynikających z odpowiedzialności za produkt, należą do najczęściej spotykanych procesów z powództwa zbiorowego. Producenci lekarstw są często oskarżani o przekazywanie pacjentom nieprawdziwych informacji na temat leków lub spowodowanie uszkodzenia ciała bądź śmierci, do których doszło w wyniku spożycia leku.

Odszkodowania w procesach z powództwa zbiorowego

W procesach z powództwa zbiorowego możliwe są dwa rodzaje odszkodowań. Są to:

 • Odszkodowania kompensacyjne – ich celem jest rekompensata bezpośrednich szkód, takich jak koszty leczenia, ból i cierpienie oraz śmierci zawinionej.
 • Odszkodowania retorsyjne – ich celem jest ukaranie winnego za zamierzone lub rażące działanie na czyjąś szkodę.

Jeśli masz sprawę kwalifikującą się do procesu z powództwa zbiorowego, prawnicy z Ankin Law Office w Chicago służą pomocą w założeniu sprawy. Nasi adwokaci potrafią ocenić i rzetelnie poprowadzić różne typy procesów z powództwa zbiorowego. Skontaktuj się z nami już dziś by omówić Twoją sprawę w czasie bezpłatnej konsultacji.